piątek, 26 kwietnia 2013

Zakończenie konkursu30 marca 2013 roku zakończył się konkurs 
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
w którym uczestniczyła nasza "Jedenastka"


NASZE GIMNAZJUM WYKONAŁO ZADANIA PRZEWIDZIANE REGULAMINEM KONKURSU 
I OTRZYMAŁO TYTUŁ 
BEZPIECZNEJ SZKOŁY 
ORAZ DYPLOM HONOROWY.Konkurs zorganizowany przez Fundację Państwo Obywatelskie przebiegał pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. 
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.


Cieszymy się bardzo z tego tytułu i informujemy, że szkoła już zgłosiła swój udział w III edycji tego konkursu, który rozpocznie się już maju :)

W imieniu komitetu organizacyjnego
Pedagog szkolny Agnieszka Szajda

środa, 6 lutego 2013

Spotkanie z kuratorem rodzinnymPrzestrzeganie prawa to obowiązek każdego ucznia - łamanie prawa, rodzaje środków wychowawczych stosowanych przez Sąd w stosunku do nieletnich łamiących prawo

W  lutym 2013 roku odbyła się ostatnia seria spotkań-konwersatoriów z udziałem kuratora rodzinnego z Lubelskiego Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące konsekwencji łamania prawa przez nieletnich, roli kuratora rodzinnego w tej dziedzinie, zachowań ryzykownych i niedopuszczalnych etc...

Młodzież dowiedziała się jakie są zadania kuratora sądowego rodzinnego i nieletnich.

Miała także okazję uzyskać odpowiedzi na interesujące ją pytania.

To było ciekawe i pouczające spotkanie
1.      Nad jakim rodzinami i w jakich sytuacjach kurator sprawuje nadzór?
2.      Na czym polega nadzór nad nieletnim?
3.      Co to jest wywiad kontrolny?

p. kurator Beata Siedlecka-Bajun

wtorek, 5 lutego 2013

Spotkanie z mediatorem sądowym


Jak rozwiązywać konflikty między rówieśnikami? 
Jak zostać młodym mediatorem?Czym jest mediacja w szkole?

Spotkanie z mediatorem p. Magdalena Gizą

Mediacja w szkole jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku konfliktów między dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć. Uczniowie w roli mediatorów nazywani są w fachowym języku peer-mediatorami. Peers to rówieśnicy lub osoby na podobnej pozycji.

piątek, 1 lutego 2013

MOPR w szkole

Nie jesteś sam!Jak wspierać osoby, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa”. Gdzie szukać pomocy?

Spotkanie z pracownikami socjalnymi MOPR
Filia nr 5 Sekcji Pracy Socjalnej w Lublinie

W dniach 29-30-31 stycznia 2013 roku uczniowie klas I-III odbyli spotkania z pracownikami socjalnymi pracującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Filia nr 5). Każdego dnia w 2 osobowym teamie pracownicy socjalni zapoznawali uczniów ze specyfiką ich pracy.
Pracownicy MOPR przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą działalności ich placówki.

Celem spotkania było:

·         zapoznanie uczniów z działalnością tej instytucji
·         zadaniami jakie realizuje na co dzień,
·         formami pomocy jakie świadczy wobec rodzin, osób wykluczonych społecznie, osób bezrobotnych, w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej etc.
·         rodzajem świadczeń pieniężnych
·         roli w zakresie dożywiania uczniów w szkołach
·         wolontariacie działającym przy MOPR

Pracownicy w 2-osobowych zespołach dzielili się z uczniami swoją wiedzą i radą

Dzień pierwszy (w 3 spotkaniach łącznie uczestniczyło 8 klas)


czwartek, 10 stycznia 2013

Szkolna Kamera na spotkaniu z Kuratorem


Z wizytą u kuratora rodzinnego
Nasi niezawodni dziennikarze tym razem dotarli na jedno ze styczniowych spotkań z kuratorem rodzinnym. Było to jedno ze spotkań drugiej serii (7-10 stycznia 2013 roku). Uważnie słuchali, a następnie o tym co zapamiętali, napisali w szkolnej "Kamerze". Zerknij na stronę 4.
Dziękuję za pomoc w tym przedsięwzięciu młodym dziennikarzom i redaktorowi naczelnemu gazety panu Sławomirowi Błażewiczowi 

pedagog Agnieszka Szajda

środa, 19 grudnia 2012

Szkolna "Kamera" o ratownictwie medycznym


O tym jak uczyli nas ratować innym życie?
Cieszymy się, że dziennikarze naszej szkolnej gazety są czujni i aktywni. Są tam gdzie w szkolne dzieje się coś ciekawego. Przeczytajcie co o spotkaniu z ratownikami medycznymi napisali  w swoim artykule dziennikarze naszej szkolnej „Kamera” (strona 2). Spotkanie było elementem konkursu
W imieniu zespołu d/s bezpieczeństwa w szkole dziękuję młodym dziennikarzom i redaktorowi naczelnemu gazety p. Sławomirowi Błażewiczowi za pomoc w realizacji jednego z etapów konkursu Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń.

pedagog Agnieszka Szajda

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej


Bezpieczne zachowanie w szkole, 
w domu, na ulicy -
zasady udzielania pierwszej pomocy


12 grudnia 2012 roku do naszej szkoły przybyła 8-osobowa grupa studentów Medycznego Studium Zawodowego z kierunku ratownictwo medyczne wraz ze swoim opiekunem p. mgr Anną Felińską.


              Profesjonalnie ubrani wzbudzili już na początku zainteresowanie młodzieży. Przywieźli ze sobą sprzęt specjalistyczny niezbędny przy udzielaniu pierwszej pomocy (deskę ortopedyczną, fantomy, i inne...)

Zajęcia odbyły się wali teatralnej. Ratownicy przygotowali 5 stanowisk, na których uczniowie uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy, m.in.:

piątek, 14 grudnia 2012

Konkurs plastyczny


Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, 
by poprawić relacje między ludźmi
W miesiącu grudniu 2012 roku w naszym gimnazjum w ramach Konkursu “Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” przeprowadzono szkolny konkurs na temat "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu  zamieszkania, osiedlu, miejscowości)".

Prace pod kierunkiem plastyka Pani  Agnieszki Burdyk oraz katechety Pana Krzysztofa Celińskiego wykonano w formacie A-3 techniką dowolną. Z najpiękniejszych prac Pani Plastyk wykonała gazetkę w holu szkoły. Jury konkursu wybrało najlepsze prace. 


Oto lista laureatów:
I miejsce zajęły ex aequo Ola Kubera i Ula Piątek z klasy III e,
II miejsce Iza Kucharska z klasy II g,
III miejsce Paulina Kwiatek z klasy III e.


Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac  plastycznych:

Nagrodzone prace